ANNONS

Lösningsförslag provpass 4, uppgift 25. (NOG 9)

rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

Arne, Karin, Muhammed och Elisabeth spelar kort. De sitter vid varsin sida av ett kvadratiskt bord. Vem av dem vinner?

(1) Karin sitter till höger om vinnaren och mittemot Elisabeth. Muhammed sitter mellan Karin och Elisabeth.

(2) Arne sitter mittemot Muhammed. Vinnaren sitter till höger om Elisabeth.


Tillräcklig information för lösningen erhålls

A: i (1) men ej i (2)
B: i (2) men ej i (1)
C: i (1) tillsammans med (2)
D: i (1) och (2) var för sig
E ej genom de båda påståendena


I den här uppgiften får vi använda oss av uteslutningsmetoden för att se om man kan komma fram till vem som är vinnaren.


Påstående (1) ger oss:

Eftersom Karin sitter till höger om vinnaren och mittemot Elisabeth så vet vi att det inte är Karin eller Elisabeth som är vinnaren. Antingen Arne eller Muhammed kan vara vinnaren.

Ej tillräcklig information.


Påstående (2) ger oss:
Eftersom Arne sitter mittemot Muhammed så vet vi att Karin sitter mittemot Elisabeth. Det ger oss endast att vinnaren inte kan vara Elisabeth eller Karin. Antingen Arne eller Muhammed kan vara vinnaren.

Ej tillräcklig information.


Påstående (1) och (2) tillsammans ger oss:

Vi vet att vinnaren sitter till höger om Elisabeth och att Karin sitter till höger om vinnaren. Det ger oss att vinnaren inte kan vara Elisabeth eller Karin. Antingen Arne eller Muhammed kan vara vinnaren.

Ej tillräcklig information.


Rätt svarsalternativ är E.