ANNONS

Normeringstabeller HP hösten 2012

rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

Här kan du se normeringen för högskoleprovet hösten 2012.

Det finns två normeringstabeller, en för den kvantitativa delen och en för den verbala delen. Medelvärdet av dessa två normeringar utgör provdeltagarens slutliga normerade poäng som används vid antagning.


Kvantitativ del
Tabell för överföring av antal rätta svar till normerad poäng. Övriga kolumner visar antalet, andelen och den kumulativa andelen provdeltagare för respektive normerad poäng.
Medelvärde = 0.91
Standardavvikelse = 0.44

Verbal del
Tabell för överföring av antal rätta svar till normerad poäng. Övriga kolumner visar antalet, andelen och den kumulativa andelen provdeltagare för respektive normerad poäng.
Medelvärde = 0.91
Standardavvikelse = 0.46

Fördelningstabell
Tabell som visar antalet, andelen och den kumulativa andelen provdeltagare som uppnått respektive normerad poäng på hela högskoleprovet.
Medelvärde = 0.91
Standardavvikelse = 0.40


Exempel på hur man räknar ut slutlig normeringspoäng
Om normerad poäng för den verbala delen är 0.8 och normerad poäng för den kvantitativa delen är 1.1 blir medelvärdet (0.8 + 1.1)/2 = 0.95. Det normerade resultatet hamnar då på en skala från 0.00 till 2.00. Antagningen använder två decimaler.


Antal provdeltagare: 44 175