ANNONS

Normeringstabeller HP våren 2013

rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

Här kan du se normeringen för högskoleprovet våren 2013.

Det finns två normeringstabeller, en för den kvantitativa delen och en för den verbala delen. Medelvärdet av dessa två normeringar utgör provdeltagarens slutliga normerade poäng som används vid antagning.


Kvantitativ del
Tabell för överföring av antal rätta svar till normerad poäng. Övriga kolumner visar antalet, andelen och den kumulativa andelen provdeltagare för respektive normerad poäng.
Medelvärde = 0.91
Standardavvikelse = 0.45

Verbal del
Tabell för överföring av antal rätta svar till normerad poäng. Övriga kolumner visar antalet, andelen och den kumulativa andelen provdeltagare för respektive normerad poäng.
Medelvärde = 0.89
Standardavvikelse = 0.45

Fördelningstabell
Tabell som visar antalet, andelen och den kumulativa andelen provdeltagare som uppnått respektive normerad poäng på hela högskoleprovet.
Medelvärde = 0.90
Standardavvikelse = 0.39


Exempel på hur man räknar ut slutlig normeringspoäng
Om normerad poäng för den verbala delen är 0.8 och normerad poäng för den kvantitativa delen är 1.1 blir medelvärdet (0.8 + 1.1)/2 = 0.95. Det normerade resultatet hamnar då på en skala från 0.00 till 2.00. Antagningen använder två decimaler.


Antal provdeltagare: 60 532

     
avatar
rank

Inlägg totalt 1

Medlem sedan 2014-06-22

Var snäll,  förklara mig, hur man gör för att plugga till jurist? Jag är invänder och har arbets och uppehållstillstånd, jag har klarat SFI. Jag vill komma in till Stockholms universitet. Visa mig vägen i min situation. Tack på förhand.

     

Signatur

Tack ska ni ha. Sofia