ANNONS

studeravidare vs HP våren 2013

rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

För att de som övar till högskoleprovet skall ha mer övningsmaterial för de nya delproven på högskoleprovet så skapade vi även i år övningsuppgifter för MEK, XYZ och KVA.

Vi gjorde 1 nytt övningsprov till MEK, 3 nya övningsprov till XYZ och 3 nya övningsprov till KVA. Så att vi sammanlagt med våra tidigare övningsprov fick 4 övningsprov till varje nytt delprov.

Vi har även i år jämfört våra övningsprov med högskoleprovet. Hur väl lyckades våra övningsprov motsvara högskoleprovets uppgifter våren 2013?

Slutsatsen är att vi lyckades skrämmande bra!


- MEK -

Till att börja med så använde vi i våra 4 MEK övningsprov 20 st svarsalternativ som också kom som svarsalternativ i det riktiga högskoleprovet. Vilket betyder att det i snitt var ett svarsalternativ i varje MEK uppgift i högskoleprovet våren 2013 som innehöll samma ord som vi använde som svarsalternativ i våra 4 små övningsprov. 25% av högskoleprovets MEK svarsalternativ innehöll orden som vi använde i våra svarsalternativ!

Vi kan dra slutsatsen att det inte bara var en tillfällighet förra året att vi prickade så många ord i MEK. Vi använder oss av texter med samma sammansättning av olika ämnesområden, från liknande källor, med höga LIX-värden och gärna meningsbyggnader med instruerande prepositioner samt många ord som har större frekvens i akademiska skrifter.

De 20 ord som både förekom som svarsalternativ i våra övningsprov och i högskoleprovet våren 2013:
värderat/utvärderat
sorterad/sorteras
göra/göras
övervägande grad/graderas
anges/angivet
påstår/påståenden
dispersion/disparat
adekvat/adekvat
väntat/förväntan
prospekterar/prospekt
räckt/inom räckhåll
avsedda/avsedd
föranledd/föranledd
tolkning/tolkningar
definierad/definitioner
utfasande/faser
vidare/vidgad
inverkan på/verkar
tendenser/tenderar
renderad/renderade

Dessutom använde vi medvetet flera prefix och suffix i våra övningsprov vilka några också återkom i det riktiga högskoleprovets svarsalternativ men i andra ord. Som tex, exponering/exhibitionistiskt och ekvivalent/ambivalent. Provens svarsalternativ delade delvis även en del sammansatta ord som tex, arter/konstarter och bevislättnad/lätta.

Sammantaget visade våra fyra små MEK-prov fantastiska likheter med HP våren 2013.

I våra övningsprov för MEK så använde vi även två ord i våra svarsalternativ som dök upp i vårens ORD del på högskoleprovet.
profana/profan
makulerade/makulatur

I förra högskoleprovet så var en av LÄS texterna den samma som vi använde i ett av våra MEK uppgifter. Vi trodde att ett sådant sammanträffande inte kunde överträffas, men där hade vi fel. I detta högskoleprovet så fanns det TRE uppgifter som var exakt likadana som tre av våra uppgifter i våra övningsprov, men denna gången uppstod de makalösa likheterna i den kvantitativa delen av provet.


- XYZ och KVA -

Bortsett från att medelsvårighetsgraden på våra övningsuppgifter är en smula högre än högskoleprovets uppgifter så har vi som förväntat lagt oss väldigt nära högskoleprovets egna uppgifter.

Angående svårighetsgraden så är våra övningsprov nu i snitt inte fullt lika svåra som det första XYZ och KVA vi gjorde, dock är de fortfarande i någon grad lite svårare än det riktiga högskoleprovet. När vi tog ut svårighetsgraden för uppgifterna så uppgraderade vi 3 uppgifter i varje övningsprov eftersom det är svårt att veta exakt hur hög svårighetsgraden i slutändan blir. Vi vill hellre att våra övningsprov är lite svårare än det riktiga högskoleprovet, än tvärtom.

I år var inte bara våra uppgifter mycket likartade, tre av uppgifterna i vårens högskoleprov var samma som tre av uppgifterna i våra övningsprov! De flitiga som gjort alla övningsuppgifter hos studeravidare.se måste blivit glatt överaskade att få uppgifter på högskoleprovet som de redan övat på här.
 
Våra arbetsmetoder för att framställa övningsuppgifter överenstämmer tydligen mer med högskoleprovskonstruktörernas egna än vi vågat föreställa oss. Några av våra XYZ övningsuppgifter liksom några av högskoleprovets XYZ uppgifter är inspirerade av samma källor. Det är naturligtvis svårt att helt undvika risken att någon enstaka högskoleprovsuppgift kan likna en uppgift från något läromedel eller från ett annat prov. Men att tre lika uppgifter dyker upp är mindre bra. UHR (Universitets- och högskolerådet) är medvetna om hur skrämmande lika de tre uppgifter i högskoleprovet har varit de tre uppgifterna hos studeravidares övningsprov och jag tror inte att fler rena kopior kommer att förekomma i framtida högskoleprov.

Vi kommer förmodligen ändra de tre övningsuppgifterna som är identiska med uppgifter i vårens högskoleprov eftersom vi vill att våra övningsprov skall vara ett komplimenterande material att öva på utöver gamla högskoleprov. Men vi kommer inte ändra dem på en gång eftersom vi vill ge alla intresserade chansen att se exakt hur lika uppgifterna är. Vi kommer först ändra dem efter vi gör en artikel om det här ämnet på studeravidare.se. På så sätt kommer uppgifterna att vara bevarade i artikeln, så att intresserade kan jämföra de identiska uppgifterna även efter det att vi modifierat våra övningsprov.

     
rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

För den som vill se exakt var vi och HP våren 2013 använde samma ord i MEK.

1
Övningsprov MEK 1, uppgift 16.
Högskoleprovet Provpass 3, MEK uppgift 24.
värderat/utvärderat

2
Övningsprov MEK 1, uppgift 20.
Högskoleprovet Provpass 3, MEK uppgift 25.
sorterad/sorteras

3
Övningsprov MEK 1, uppgift 14.
Högskoleprovet Provpass 3, MEK uppgift 25.
göra/göras

4
Övningsprov MEK 2, uppgift 11.
Högskoleprovet Provpass 3, MEK uppgift 25.
utfasande/faser

5
Övningsprov MEK 4, uppgift 6.
Högskoleprovet Provpass 3, MEK uppgift 25.
övervägande grad/graderas

6
Övningsprov MEK 2, uppgift 14.
Högskoleprovet Provpass 3, MEK uppgift 25.
anges/angivet

7
Övningsprov MEK 2, uppgift 18.
Högskoleprovet Provpass 5, MEK uppgift 21.
påstår/påståenden

8
Övningsprov MEK 3, uppgift 17.
Högskoleprovet Provpass 5, MEK uppgift 22.
dispersion/disparat

9
Övningsprov MEK 3, uppgift 7.
Högskoleprovet Provpass 5, MEK uppgift 22.
adekvat/adekvat

10
Övningsprov MEK 1, uppgift 9.
Högskoleprovet Provpass 5, MEK uppgift 23.
väntat/förväntan

11
Övningsprov MEK 3, uppgift 4.
Högskoleprovet Provpass 5, MEK uppgift 24.
prospekterar/prospekt

12
Övningsprov MEK 3, uppgift 3.
Högskoleprovet Provpass 5, MEK uppgift 26.
räckt/inom räckhåll

13
Övningsprov MEK 4, uppgift 20.
Högskoleprovet Provpass 5, MEK uppgift 26.
avsedda/avsedd

14
Övningsprov MEK 3, uppgift 9.
Högskoleprovet Provpass 5, MEK uppgift 27.
föranledd/föranledd

15
Övningsprov MEK 1, uppgift 3.
Högskoleprovet Provpass 5, MEK uppgift 28.
tolkning/tolkningar

16
Övningsprov MEK 1, uppgift 20.
Högskoleprovet Provpass 5, MEK uppgift 28.
definierad/definitioner

17
Övningsprov MEK 1, uppgift 3.
Högskoleprovet Provpass 5, MEK uppgift 28.
vidare/vidgad

18
Övningsprov MEK 2, uppgift 6.
Högskoleprovet Provpass 5, MEK uppgift 29.
inverkan på/verkar

19
Övningsprov MEK 4, uppgift 16.
Högskoleprovet Provpass 5, MEK uppgift 29.
tendenser/tenderar

20
Övningsprov MEK 1, uppgift 20.
Högskoleprovet Provpass 5, MEK uppgift 30.
renderad/renderade

     
rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

För den som vill se exakt var studeravidare’s övningsprov till MEK och HP våren 2013 ORD-del använde samma ord.

ORD
Övningsprov MEK 3, uppgift 19.
Högskoleprovet Provpass 3, ORD uppgift 7.
profana/profan

Övningsprov MEK 2, uppgift 10.
Högskoleprovet Provpass 5, ORD uppgift 6.
makulerade/makulatur

     
rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

För den som vill se exakt var vi och HP våren 2013 använde samma uppgifter i XYZ.

Övningsprov XYZ 4, uppgift 1.
Högskoleprovet Provpass 2, XYZ uppgift 3.

Övningsprov XYZ 2, uppgift 5.
Högskoleprovet Provpass 2, XYZ uppgift 12.

Övningsprov XYZ 1, uppgift 3.
Högskoleprovet Provpass 4, XYZ uppgift 12.