ANNONS
Forum → Provdelar → NOG → Tråd

HSP vt 2014, provpass 1, uppg 28

rankrankrank

Inlägg totalt 7

Medlem sedan 2014-01-26

28.  a, b, c, d, och e är olika heltal större än 0.

a + b + c + d = 20

a + c + e = 23

Vad är e ?

(1) b + d = 10

(2) a + b = 4
    c + e = 20

Jag fattar inte hur rätt svar kan vara A, dvs att det räcker med enbart info (1) tillsammans med huvudinformationen för att lösa uppgiften.

     
rankrankrank

Inlägg totalt 48

Medlem sedan 2014-02-20

a + b + c + d = 20
a + c + e = 23
vilket ger att
e = 23 -(a + c)
och a + c = 20 -(b + d)

i (1) får vi veta att b + d = 10
vilket ger oss att a + c = 20 -(10) = 10
vilket ger oss att e = 23 -(10) = 13

informationen är nog i (1)

     
rankrankrank

Inlägg totalt 7

Medlem sedan 2014-01-26

Tackar

     
rankrankrank

Inlägg totalt 7

Medlem sedan 2014-01-26

Jag ska här komma med ett tips när det gäller NOG.  En brasklapp här är att metoden att lösa NOG-uppgifter är lite utom matematiken – para-matematik av grek. para = bredvid – men den används alltså. Ska NOG mäta enbart och endast matematik är de alltså lite illa ute men uppgifterna är ju gjorda vid Inst. för tillämpad pedagogik vid Umeå univ. och HSP ska ju alltså mäta en students förmåga att lösa matte-1 på högskolans sätt (tycker de…)

Well, jag funderade på lösningen på denna uppgift och frågade dels mig, dels en fysiker hur 17 de som gjort denna fråga inbillar sig att man ska kunna lösa den på 2 min. För det är så det är tänkt.

När man löser NOG-uppgifter ska man ställa sig frågan vad de vill ha fram. I detta fall en sk “Helhet” vi kan beteckna H. Det kan också vara en relativitet R, uttryckt som decimaltal eller bråk. Sen har vi sk Nominella andelar N, uttryckt i t ex kg, liter, meter etc. (källa “högskoleprovet.se Övningsbok, sidan 85)

Det finns faktiskt ett sätt att lösa uppgiften på “nolltid” och jag vet, lite vid sidan av matten.

De söker alltså en helhet – H. Ett heltal. Inte relativitet eller nominell andel. Vad är e?
Om man tänker sig bokstäverna som ingredienser i en tårta där varje bokstav utgör en påhittad bokstavsfrukt, letar vi efter hur många “e-bär” vi hade i tårtan.

Nu börjar vi läsa huvudinfo PLUS info (1).

Det är mer än noll st “bär”. Därefter ser vi att man har alla “bär” med UTOM “e-bären”: a + b + c + d = 20

Sen får vi veta i samma huvudinfo att” bären” a + c + e = 23

Nu kommer övriga “bär” i info (1) b + d = 10

Om vi nu lägger samman (adderar) 23 + 10 måste det innebära att vi har alla “bär” = 33

Nu ser vi att man i huvudinfo ju hade alla “bär” UTOM just “e-bären”.

Detta måste innebära att om vi minskar 33 med 20 så får vi antal “e-bär” = 13.

SVAR e = 13 vilket innebär att alternativ A är rätt svar.

Jag vet att detta resonemang kan uppfattas som lite “tok-matte” och rent ut sagt tycker jag det också. Men nu är det bara så HSP funkar. smile

Hoppas det hjälper någon och, det krävs övning att repetera in det, för repetition är minnets moder.

     
rankrankrank

Inlägg totalt 7

Medlem sedan 2014-01-26

Det matematiska sättet att lösa NOG är annars att göra vad jag kallar “variabeljakt” där man granskar variablerna och därigenom bestämmer om problemet går att lösa.

Huvudregeln här är vad vi kan kalla Stora ekvationsregeln – om det rör sig om ekvationer – som lyder att det till varje okänd variabel skall kunna tecknas en ekvation. I vår fråga har vi till att börja med 5 obekanta: a, b, c, d och e.

Efter att man insett vad man söker – e, i vårt fall – gäller det att samla variabler och granska vad de står för. I stället för att räkna, vilket alltså i NOG är en FÄLLA eftersom det tar för lång tid, gäller det att teckna en ekvation successivt m h a det vi får oss tillhanda och så fort man inser att jo, då får vi reda på det, svara att rätt svar är A–D.

Det är lite en smaksak vad man har lättast för men det är värt att träna upp båda sätten eftersom HSP ska mäta förmågan att lösa högskoleproblem i så många ämnen som möjligt på grundnivå vid univ./högskola. I denna uppgift har vi både matematik och praktisk filosofi.