ANNONS
Forum → Provdelar → NOG → Tråd

Delprov NOG ht11

rankrank

Inlägg totalt 4

Medlem sedan 2014-12-17

Skulle vara tacksam om någon kunde förklara dessa uppgifter för mig. smile

Fråga 11
På en avlägsen planet går det 8 dagar på en vecka. Hur många veckor går det på ett år på denna planet?

(1) Året har 24 månader. De månader som har 28 dagar är lika många som de som har 32 dagar.
(2) Antalet dagar per månad är antingen 28 eller 32.


Tillräcklig information för lösningen erhålls
i (1) men ej i (2)
i (2) men ej i (1)
i (1) tillsammans med (2)
i (1) och (2) var för sig
ej genom de båda påståendena


Fråga 9
Kalle och Pelle bor 1 200 meter från varandra. En dag startar de samtidigt hemifrån för att gå varandra till mötes. Hur många meter har var och en gått när de möts?

(1)  Kalle går med en hastighet av 3 km/h.
(2)  Pelle går dubbelt så fort som Kalle.


Tillräcklig information för lösningen erhålls
i (1) men ej i (2)
i (2) men ej i (1)
i (1) tillsammans med (2)
i (1) och (2) var för sig
ej genom de båda påståendena

     
rankrank

Inlägg totalt 4

Medlem sedan 2014-03-10

Hej,
Har kopierat dina frågor därför de följer inte med, när man vill svara, då har jag inget att peka på. Det har att gör med hur lätt att använda den här siten är.
———————————————————————————-
Svar på fråga 11:
1 vecka = 8 dagar
1 år = 24 månader
12 månader = 28 dagar
12 månader = 32 dagar
(1) Räknar antalaet dagar per år och delar med 8, vilket är antalet dagar per vecka och får antalet veckor per år:
(12*28) + (12 * 32)  / 8 = 90 eller (24 mån * 30 dagar) / 8 = 90

Egentligen du behöver bara se om problemet kan lösas eller inte. Det är så fungerar i Sverige. Jag praktiserar och gör det verkliga arbetet och mina svenska kollegor är anställda och tar pengarna. Det är högst motivernde att läsa på högskolan få en magister examen och sedan sortera sopor som praktikant inte som anställd på Samhall. Och dessutom ha en skyhög skuld från CSN som följer dig som en mardröm. Så här ser det ut en väll accepterad invandrare i Sverige, som är världens främsta demokrati, humanistiska och mest gästgivarlandet.

(2)  Frågan är: Antalet dagar per månad är antingen 28 eller 32.
Svar: Jag tror att orden “antigen eller”, avör svaret. Vilket betyder att man räknar 24 * 28 eller 24 * 32, här får man två svarsalternativ därför i alternativ (2) är inte tillräkligt med info.

Kort sagt nu svaret är: i (1) men ej i (2) (11 A) Som sagt du behöver bara se lösningen och snabbt som blixten kladda i högskoleprov svarsblanketen. Tiden är största problemet inte själva uppgifterna.

Frågan 9
Jag ser ingen lösning med hjälp av informationen plus (1). Men med all info tillsammans (1) + (2) då kan man räkna hur många meter har var och en gått när de möts.

Svar: i (1) tillsammans med (2)
9 C
—————————————————————————————————

Skulle vara tacksam om någon kunde förklara dessa uppgifter för mig. smile

Fråga 11
På en avlägsen planet går det 8 dagar på en vecka. Hur många veckor går det på ett år på denna planet?

(1) Året har 24 månader. De månader som har 28 dagar är lika många som de som har 32 dagar.
(2) Antalet dagar per månad är antingen 28 eller 32.


Tillräcklig information för lösningen erhålls
i (1) men ej i (2)
i (2) men ej i (1)
i (1) tillsammans med (2)
i (1) och (2) var för sig
ej genom de båda påståendena


Fråga 9
Kalle och Pelle bor 1 200 meter från varandra. En dag startar de samtidigt hemifrån för att gå varandra till mötes. Hur många meter har var och en gått när de möts?

(1)  Kalle går med en hastighet av 3 km/h.
(2)  Pelle går dubbelt så fort som Kalle.


Tillräcklig information för lösningen erhålls
i (1) men ej i (2)
i (2) men ej i (1)
i (1) tillsammans med (2)
i (1) och (2) var för sig
ej genom de båda påståendena

     

Signatur

zigenaren

rankrank

Inlägg totalt 4

Medlem sedan 2014-03-10

beckaa13 - 10 Februari 2015 07:00 EM

Skulle vara tacksam om någon kunde förklara dessa uppgifter för mig. smile

Fråga 11
På en avlägsen planet går det 8 dagar på en vecka. Hur många veckor går det på ett år på denna planet?

(1) Året har 24 månader. De månader som har 28 dagar är lika många som de som har 32 dagar.
(2) Antalet dagar per månad är antingen 28 eller 32.


Tillräcklig information för lösningen erhålls
i (1) men ej i (2)
i (2) men ej i (1)
i (1) tillsammans med (2)
i (1) och (2) var för sig
ej genom de båda påståendena


Fråga 9
Kalle och Pelle bor 1 200 meter från varandra. En dag startar de samtidigt hemifrån för att gå varandra till mötes. Hur många meter har var och en gått när de möts?

(1)  Kalle går med en hastighet av 3 km/h.
(2)  Pelle går dubbelt så fort som Kalle.


Tillräcklig information för lösningen erhålls
i (1) men ej i (2)
i (2) men ej i (1)
i (1) tillsammans med (2)
i (1) och (2) var för sig
ej genom de båda påståendena

     

Signatur

zigenaren