ANNONS
Forum → Provdelar → KVA → Tråd

Fel svar på 3 uppgifter?

rankrank

Inlägg totalt 3

Medlem sedan 2015-02-13

Hej! Har gjort nästan alla prov (som överlag är jättebra) men har
stött på vissa korrekta svar som inte alls kan stämma. Den ena frågan är
uppg 10, XYZ 4. Två andra är uppg 6, KVA 1 och uppg 7, KVA 1. Har funderat
och funderat och är osäker på ni anger det korrekta svaret smile Uppskattar
svar! Vänligen, Niklas.

     
rankrank

Inlägg totalt 5

Medlem sedan 2014-09-26

Jag har själv inte gjort XYZ 4 (och jag antar att du menar de delar som studeravidare själva har skapat), men jag tror att jag vet vilka uppgifter det är du menar när det kommer till KVA-delarna.

Uppgift 6. KVA 1

n och m är heltal.
2^n = 3^m

Kvantitet l: m
Kvantitet ll: n

Enklaste sättet att få två tal av olika baser och olika variabla exponenter lika med varandra vore ju om de variabla exponenterna (dvs m och n) kunde få baserna detsamma (2 och 3). Den enda exponent som skulle uppfylla detta vore 0, då enligt potensreglerna så är alla tal upphöjda med 0 lika med 1. Alltså, om både m och är lika med 0, vilket är därför svar på uppgiften är C. l är lika med ll

Uppgift 7. KVA 1

x(x + 1) =  x + 9

Kvantitet l: x
Kvantitet ll: 3

Om man förenklar ekvationen steg för steg så får man:

x(x + 1) = x + 9
x^2 + x = x + 9
x^2 + x - x = 9
x^2 = 9
√(x^2) = √9
x = ± 3

I och med att x är både +3 och -3 så blir det svårt att veta om det är större än, mindre än eller lika med 3 (den andra kvantiteten), vilket är varför informationen är otillräcklig och svaret är D.

Hoppas att det hjälpte ^ ^

     
rankrank

Inlägg totalt 3

Medlem sedan 2015-02-13

Tack för svar! Varför kan inte potenser med olika bas ha olika exponenter men ändå vara lika varandra? Exempel: 2^4=4^2. Är det kanske skillnad på potenser med jämna och ojämna baser?

Vad säger du om uppgift 10 på XYZ 4. “Vad är det högsta antalet skärningspunkter för 4 räta linjer i ett koordinatsystem?

Allt gott!

     
rankrank

Inlägg totalt 5

Medlem sedan 2014-09-26

Jag tror (är ingen mattesnille och kan inte säga hundra procent då) att det är just för att basen 2 är jämn och att basen 3 är ojämn, om du höjer upp 3 till 1 så får du 3, till 2 så får du 9, till 3 så får du 27, till 4 så får du 81, till 5 så får du 243 osv, alltså så får du (så som det verkar) bara ojämna tal om du höjer upp siffran 3 smile

Uppgift 10 verkar vara:

10. 2 korsande linjer skapar 4 vinklar. Vilket är det minsta antalet vinklar man måste känna till storleken på för att kunna bestämma storleken på alla 4 vinklarna?

Som du ser i den bifogade bilden med två korsande linjer så är två motsatta vinklar lika stora. Vinkelsumman för de alla blir 360 grader (likt en cirkel), och genom att veta storleken på en vinkel så vet du automatiskt storleken på den motsatta och då kan du beräkna de andra två vinklarnas storlek.

Eller om det kanske var uppgift 19 du menade;

19. Vad är det maximala antalet skärningspunkter för 4 räta linjer i ett koordinatsystem?

Jag har bifogat en paint-redigerat bild där jag har försökt ringa in antalet skärningspunkter i 4 dragna räta linjer. Om du provar att rita med papper och penna så ser du att det inte riktigt går att få till flera skärningspunkter (inte för mig iaf när jag provar). Uppgiften verkar vara en “prova själv”-uppgift i min mening och då det är tillåtet att kladda på själva provpappret under provet så skadar det inte att snabbt försöka rita och se om det stämmer wink

Hoppas att mina svar hjälpte någorlunda, lycka till imorgon på högskoleprovet grin

     
rankrank

Inlägg totalt 3

Medlem sedan 2015-02-13

Vad bra! Förstod nu att de menar där linjerna skär varandra, jag tänkte att man med skärningspunkter menar hur många skärningspunkter som skär i x- och y-axeln. Då får jag det till 8. Vad är det som säger att man inte kan tolka det så? Uppskattar att du tagit dig tid att svara smile ska du själv göra provet?

Lägger upp lite andra frågor som jag har det kämpigt med. En linjes ekvation är ett återkommande problem.

NOG ht 2007: 19. En rät linjes ekvation kan skrivas som y = kx + m, där k är riktningskoefficienten och m är konstanttermen. Linjen går genom punkten (0, 3). Bestäm linjens ekvation.

(1)  Den sökta linjen skär linjen y = 2x
(2)  Den sökta linjen är parallell med linjen y = –2x

I fyrhörningen ABCD är sidorna AB och CD parallella. Hur stor är vinkeln BDC? (Se bild)

(1)  Vinkeln ABD är 38°.
(2)  Vinkeln CAD är 70°.

     
rankrank

Inlägg totalt 5

Medlem sedan 2014-09-26

Låt mig börja med att ursäkta mig för att inte ha svarat innan provet, hade lite fullt upp med saker som behövdes fixas ^^”

Hm, jag tror att det är helt enkelt för att frågan (XYZ nr 19) är uppställd med svarsalternativen där den största siffran är 7, och att man då får titta vilken av svarsalternativen det är som verkar passa in bäst smile

Jag skrev provet ja, gick bättre än förra gången men har ingen aning om hur de väljer att normera det i år (så jag går lite i ovisshet om det blir tillräckligt för att komma in på min drömutbildning eller ej ^^”). Hur gick det för dig smile?

Jag hoppas att jag fortfarande kan hjälpa dig med de där två frågorna då ^^

Den första: Vad vi får veta är att linjen skär punkten (0,3) i ett koordinationssystem. (0,3) innebär när x = 0 och y = 3. Vi kan börja med att skriva upp de värdena i den grundläggande ekvationen y = kx + m.
3 = k * 0 + m (k gånger 0 är lika med 0)
3 = m

Vi har nu ett värde på m. m är konstanten där ekvationen skär y-linjen (alltså, när x = 0). Vi behöver veta k-värdet från påståendena för att kunna lösa frågan, då x och y är variabler (alltså inte har ett specifikt värde utan varieras) smile k är konstanten som anger lutningen på linjen.

Första påståendet hävdar att den linje vi försöker bestämma skär linjen y = 2x. I den bifogade bilden ser du hur y = 2x ser ut. För att den linje vi söker ska kunna skära y = 2x linjen så måste vår linje ha ett negativ k-värde (för bara då korsar den en linje med positiv k-värde), men vi har ingen ledtråd till hur pass mycket vår linje lutar sig. Vi vet bara att vårt k-värde ska vara negativ och att vår linje skär y-axeln vid 3. Första påståendet i sig är inte tillräcklig för att lösa uppgiften.

Andra påståendet hävdar att vår linje är parallell med linjen y = -2x. I den andra uppladdade bilden (med två linjer) ser du vad som menas med att de är parallella, alltså, att det är samma avstånd linjerna emellan hela vägen. K-värdet är detsamma. Då vi också har m-värdet så har hela ekvationen för vår eftersökta linje; y = -2x + 3. Andra påståendet räcker helt och hållet för att lösa uppgiften och därmed ska NOG frågan besvaras med B smile

Den andra: Som du ser på bilden så har jag ritat upp båda påståendenas värden ^^ Enligt det första påståendet så är värdet av vinkeln ABD 38°. Den lilla triangeln ABO (O får symbolisera mitten av fyrhörningen som korsas av de två linjerna) har därför ena sidan 38°. Totalsumman för alla vinklar i en triangel är alltid 180°, och vinkeln BAO (eller BAC, samma vinkel i detta fall) är också 38° då triangeln är likbent (eftersom linjerna AB och CD är parallella och skärs av lika lutande linjer emellan). Alltså, i den lilla triangeln på toppen ABO så har vi ena vinkeln 38° och andra 38°. 38° + 38° = 76°. 180° - 76° = 104°. Den röda vinkeln som jag har markerat i bilden är alltså 104°. Den motsatta vinkeln, alltså den andra röda markerade vinkeln, är lika stor (dvs 104°) och därefter är det bara att räkna de andra två vinklarna för triangeln COD. 180° - 104° = 76°. 76°/2 = 38°. Den eftersökta vinkeln är 38° och första påståendet räcker för att hitta lösningen smile

När det gäller det andra påståendet (att vinkeln CAD är 70°) så blir det näst intill omöjligt (för jag vet inte riktigt hur det skulle gå) att lösa uppgiften, i och med att vi har en fyrhörning och inte nödvändigtvis en kvadrat. Linjen AD och BC verkar inte vara parallella och ger oss därför ingen hjälp med att lösa uppgiften ytterligare. Det andra påståendet räcker inte för att hitta lösningen.

Kan vara värt att kolla in denna sida när det gäller just hur vinklar fungerar:
http://www.webbmatte.se/display_page.php?id=105&on_menu=567&page_id_to_fetch=1368&no_cache=867753331 (väldigt användbar smile )

Jag hoppas verkligen att mitt rabblande inte har stuckit ögonen ur dig ^^”