ANNONS
Forum → Provdelar → XYZ → Tråd

xyz 3 uppgift 12, 17 och 24

rank

Inlägg totalt 1

Medlem sedan 2016-09-17


Hej, Kan någon förklara svara till uppgiter. Tack på förhand!

Fråga 12. Rätt svar (A).

Det finns 15 olika bokstäver i Johans kodspråk. Hur många olika 2-bokstävers ord kan skrivas på detta språk?

  15²
  2¹⁵
  30
  2¹⁴

Fråga 17. Rätt svar (B).

Karl och Lena är 40 km ifrån varandra och startar samtidigt att färdas rakt mot varandra. Karl färdas 10 km/h och Lena färdas 40 km/h. Hur långt från Karls startpunkt kommer de att mötas?

  6 km
  8 km
  10 km
  12 km

Fråga 24. Rätt svar (A).

ABC är en likbent triangel där AB = AC. Sidan AC är parallell med linjen EF. Hur stor är vinkel x?

  90º – y 2
  45º – y 4
  30º – y 2
  60º – y 4

http://www.studeravidare.se/uploads/hp/bilder/op3xyz24.jpg

     
rankrank

Inlägg totalt 4

Medlem sedan 2015-10-30

Fråga 12: Om du har 15 bokstäver och skall bilda två-bokstavsord av dessa, kan du bilda 15^2 = 15*15 ord av dessa. Första bokstaven i ordet kan väljas på 15 sätt och andra bokstaven på 15 olika sätt, totalt 15*15 sätt.
Man kan exemplifiera med två bokstäver A och B som skall bilda två-bokstavsord, då kan första bokstaven vara antingen A eller B och andra bokstaven vara A eller B, dvs man kan bilda 2*2 ord.

Fråga 17. Karl färdas i 10 km/h och Lena i 40 km/h, mot varandra. Man kör alltså med 50 km/h mot varandra. Om man färdas 40 km i hastigheten 50 km/h tar det 40/50 av en timme, dvs 48 minuter. Karl färdas 10 km/h, dvs en km tar 6 minuter. På 48 minuter kommer Karl 48/6=8 km, vilket är så långt Karls startpunkt som Karl och Lena möts.

Fråga 24:ABC är en likbent triangel där benen AB och AC är lika långa. Att den är likbent innebär att vinklarna mellan benen AB och BC samt AC och BC är lika stora, dvs x grader. Om man förlänger AB så att den går vidare på andra sidan EF så kommer vinkeln nedanför EF till höger om AB bli y grader. Eftersom AC är parallell med EF kommer vinkeln mellan benen AB och AC bli lika stor som vinkeln mellan EF och den förlängda AB-sidan, dvs y grader.
Med vetskapen om att triangeln ABC vinklar är x, x och y grader samt att vinkelsumman i en triangel är 180 grader fås följande ekvation: 2x+y=180 => 2x=180-y => x= (180-y)/2 = 90-y/2.