ANNONS

Lösningsförslag provpass 1, uppgift 2. (XYZ 2)

rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

I en grupp på 30 personer är förhållandet mellan antalet män och antalet kvinnor 3:2. Hur många i gruppen är kvinnor?

A: 6
B: 10
C: 12
D: 15


Förhållandet mellan antalet män och kvinnor är 3:2. Det innebär att det går 3 män för varje 2 kvinnor. Det ger oss att för 5 personer så har vi 3 män och 2 kvinnor. Det innebär att 3/5 är män och 2/5 är kvinnor. Vi vet hur stor andel som är kvinnor och kan räkna ut svaret. 30 · 2/5 = 12


Rätt svarsalternativ är C.