ANNONS

Lösningsförslag provpass 1, uppgift 3. (XYZ 3)

rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

Om x = 3, vad är då x³(x³ - x²)?

A: 27
B: 81
C: 486
D: 18954


x³(x³ - x²) ...ersätter x med 3… =>
3³(3³ - 3²) ...räknar ut potenserna… =>
27(27 - 9) ...räknar ut parentesen… =>
27 · 18 ...avrundar för överslagsräkning ... =>
25 · 20 ...multiplicerar ... =>
500


Rätt svarsalternativ är C.