ANNONS

Lösningsförslag provpass 1, uppgift 5. (XYZ 5)

rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

Vilken funktion visar volymen L vid tiden t?

Vid 0 t(timmar) har vi 19 L(liter)
Vid 1 t(timmar) har vi 13 L(liter)
Vid 2 t(timmar) har vi 7 L(liter)
Vid 3 t(timmar) har vi 1 L(liter)

A: L = 6t + 19
B: L = 6t - 19
C: L = -6t + 19
D: L = -6t - 19


Vi kan se att vi har L = 19 från start, dvs när t = 0, och att volymen (L) minskar med 6 liter för varje timme som går.

Det ger oss formeln L = 19 - (t · 6). Vilket i en annan form är ett av svarsalternativen.

Om man har svårt att lista ut formeln så kan man undersöka hur ekvationerna i svarsalternativen överenstämmer med tabellen. När vi undersöker vad svarsalternativen ger vid t = 0 så finner vi att två av svarsalternativen, B och D, inte ger L = 19.

A: L = 6 · 0 + 19 = 19
B: L = 6 · 0 - 19 = -19
C: L = -6 · 0 + 19 = 19
D: L = -6 · 0 - 19 = -19

Då återstår bara svarsalternativen A och C.

Vi undersöker om svarsalternativen A eller C kan beskriva hur volymen minskar med 6L för varje timme. T ex. vet vi att vi skall ha 13 liter efter 1 timme.

A: L = 6 · 1 + 19 = 25
C: L = -6 · 1 + 19 = 13

Då kan vi också utesluta svarsalternativ A.


Rätt svarsalternativ är C.