ANNONS

Lösningsförslag provpass 1, uppgift 6. (XYZ 6)

rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

Vad blir 1/2 + (2/3)/(3/4) - ((4/5) · (5/6))?

A: 1/3
B: 13/18
C: 3/4
D: 23/24


1/2 + (2/3)/(3/4) - (4/5 · 5/6) ...multiplicerar bråken i den avslutande parentesen… =>

1/2 + (2/3)/(3/4) - 20/30 ...dividerar bråken i parentes… =>

1/2 + 8/9 - 20/30 ...förkortar det tredje bråket (dividerar både täljaren och nämnaren med tio)... =>

1/2 + 8/9 - 2/3 ...förlänger det tredje bråket så den får gemensam nämnare med det andra bråket… =>

1/2 + 8/9 - 6/9 ...subtraherar.. =>

1/2 + 2/9 ...förlänger bråken så att de får samma gemensamma nämnare… =>

9/18 + 4/18 ...adderar… =>

13/18


Rätt svarsalternativ är B.