ANNONS

Lösningsförslag provpass 1, uppgift 8. (XYZ 8)

rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

Vad är medelvärdet av 3/8 och 0,065?

A: 0,18
B: 0,22
C: 0,36
D: 0,44


Om vi ger medelvärdet beteckningen x, så får vi följande formel. x = (3/8 + 0,065) / 2

x = (3/8 + 0,065)/2 ...skriver om bråket till decimalform… =>

x = (0,375 + 0,065)/2 ...räknar ut parentesen… =>

x = 0,44/2 ...dividerar… =>

x = 0,22


Rätt svarsalternativ är B.