ANNONS

Lösningsförslag provpass 1, uppgift 11. (XYZ 11)

rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

Vilket svarsförslag är minst?

A: 1/12 - 1/11
B: 1/11 - 1/12
C: (1/12)/(1/11)
D: 1/12 · 1/11


På första svarsförslaget ser man att man får ett negativt resultat. 1/12 är en mindre del av 1 än vad 1/11 är, och därmed är också 1/12 ett mindre tal än vad 1/11 är. När man subtraherar ett mindre tal med ett större tal får man en negativ differens.

A: 1/12 - 1/11 = 11/132 - 12/132 = -1/132

Alla de övriga svarsförslagen är större än noll.

B: Större tal som subtraheras med ett mindre tal.
C: Division av två positiva tal.
D: Multiplikation av två positiva tal.


Rätt svarsalternativ är A.