ANNONS

Lösningsförslag provpass 4, uppgift 1. (XYZ 13)

rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

n är ett udda tal. Vilket svarsalternativ är ett jämnt tal?

A: n(n + 3)
B: 2n + 3
C: 3n + 2
D: n² + 2


Redan när man ser på det första svarsalternativ hittar man det jämna talet.

n(n + 3) = n² + 3n

n² är ett udda tal eftersom och n är ett udda tal.
n²  = n · n
När ett udda tal multiplicerat med ett udda tal blir produkten alltid udda.

3n är ett udda tal av samma anledning, eftersom både 3 och n är udda tal.

Båda termerna n² och 3n är udda. När man adderar två udda termer får man alltid en jämn summa.

n² + 3n = udda + udda = jämnt


Rätt svarsalternativ är A.