ANNONS

Lösningsförslag provpass 4, uppgift 2. (XYZ 14)

rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

Vad är 1/2 · 2/3 · 3/4 · 4/5 · 5/6 · 6/7 · 7/8 · 8/9 · 9/10 · 10/1?

A: 1
B: 2
C: 5
D: 10


När man multiplicerar bråk så multiplicerar man täljarna och nämnarna var för sig. a/b · c/d = ac/bd

I den här uppgiften får vi får samma värde i både täljare och nämnare i den slutliga produkten. Eftersom båda multiplikationerna består av samma uppsättning av tal (samma talserie från 1 till 10).

1/2 · 2/3 · 3/4 · 4/5 · 5/6 · 6/7 · 7/8 · 8/9 · 9/10 · 10/1 = 3628800/3628800 = 1/1 = 1


Rätt svarsalternativ är A.