ANNONS

Lösningsförslag provpass 4, uppgift 3. (XYZ 15)

rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

Tio mätvärden har följande lägesmått:
Medianen är 100
Typvärdet är 100

Vilket påstående är korrekt?

A: Exakt fem mätvärden är under 100.
B: Exakt fem mätvärden är över 100.
C: Mer än hälften av mätvärdena är 100 eller högre.
D: Mindre än hälften av mätvärdena är 100 eller lägre.


Medianen är det värde som ligger i mitten av en statistisk mängd, det vill säga att det finns lika många värden som är större och mindre än medianen i det bestånd av värden som utgör underlag för statistiken.

Typvärdet är det värde som förekommer flest gånger i en statistisk mängd.

Eftersom 100 är typvärdet så vet vi att det finns minst 2 mätvärden som är 100.

Om minst 2 av 10 mätvärden är 100 så återstår bara 8 mätvärden som möjligen kan vara högre eller lägre än 100.

Av de 8 möjliga mätvärden som kan vara högre eller lägre än 100 så kan högst hälften av dem vara högre än 100 eftersom 100 är medianvärdet.

Dvs högst 4 mätvärden kan vara högre än 100. Det samma gäller möjliga värden under 100, högst 4 mätvärden kan vara under 100.

A: Falskt då vi har högst fyra mätvärden under 100.
B: Falskt då vi har högst fyra mätvärden över 100.
C: Sant då vi har högst fyra mätvärden under 100.
D: Falskt då vi har högst fyra mätvärden över 100.


Rätt svarsalternativ är C.