ANNONS

Lösningsförslag provpass 4, uppgift 4. (XYZ 16)

rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

Vilket svarsförslag motsvarar 3x² + (3x)²?

A: 6x²
B: 9x
C: 12x²
D: 27x


3x² + (3x)² ...kan skrivas som… =>

3x² + 3x · 3x ...multiplicerar… =>

3x² + 9x² ...adderar… =>

12x²


Rätt svarsalternativ är C.