ANNONS

Lösningsförslag provpass 4, uppgift 5. (XYZ 17)

rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

Linjerna y = 2x + 2 och y = -4x - 5 är inritade i ett koordinatsystem. Hur långt är avståndet mellan linjernas skärningspunkter med y-axeln?

A: 2 längdenheter
B: 3 längdenheter
C: 6 längdenheter
D: 7 längdenheter


Den matematiska formeln för en rät linje är y = kx + m, där k och m är godtyckliga konstanter..

Är man van vid linjära ekvationer så vet man att y = m när linjen skär y-axeln, eftersom x = 0 vid y-axeln.
y = k · 0 + m = m

Vi kan urskilja m i våra två ekvationer.

y = 2x + 2 ...i denna ekvationen är m = 2
y = -4x - 5 ...i denna ekvationen är m = -5

y = 2 där första linjen skär y-axeln.
y = -5 där andra linjen skär y-axeln.

Avståndet mellan punkterna där linjerna skär y-axeln är därmed 2 - (-5) = 7.


Rätt svarsalternativ är D.