ANNONS

Lösningsförslag provpass 4, uppgift 7. (XYZ 19)

rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

Av tio på varandra följande heltal är summan av de fem minsta talen 420. Vad är summan av de fem största talen?

A: 425
B: 430
C: 440
D: 445


Om de fem första heltalen har en summa på 420 så måste medelvärdet för dem vara 420/5=84.

Eftersom de är fem på varandra följande tal med ett medelvärde på 84 så är även medianvärdet 84. Då vet vi att talet i mitten är 84 och de övriga 4 talen måst vara de två föregående talen till 84 (82 och 83), och de två efterkommande talen till 84 (85 och 86).

När vi vet att de minsta fem talen är 82, 83, 84, 85 och 86, så ser vi att de största talen måste vara 87, 88, 89, 90 och 91. För att räkna ut summan av de fem största talen kan man multiplicera deras medelvärde med fem.
89 · 5 = 445


Rätt svarsalternativ är D.