ANNONS

Lösningsförslag provpass 4, uppgift 8. (XYZ 20)

rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

Hur stor är vinkeln z?

A: 105º
B: 115º
C: 120º
D: 150º


En triangels sammanlagda vinklar är 180º. För att räkna ut vinkeln z får vi formeln z = 180 - (x + y).

I och med den stora triangeln så får vi att 30 + 2x + 2y = 180.

30 + 2x + 2y = 180 ...subtraherar båda sidor med 30… =>

2x + 2y = 150 ...dividerar båda sidor med 2… =>

x + y = 75

Nu kan vi byta ut (x + y) mot 75 i vår först a formel och får…

z = 180 - 75 ...subtraherar… =>

z = 105


Rätt svarsalternativ är A.