ANNONS

Lösningsförslag provpass 4, uppgift 10. (XYZ 22)

rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

x ≠ 0 och x = x⁻². Vilket värde har x?

A: -1
B: 1
C: -√2
D: √2


x = x⁻² ...kan skrivas som… =>

x = 1/x² ...vi multiplicerar båda sidorna med x²... =>

x · x²  = 1 ...förenklar… =>

x³  = 1 ...vilket bara ger ett möjligt värde för x... =>

x = 1


Rätt svarsalternativ är B.