ANNONS

Lösningsförslag provpass 4, uppgift 11. (XYZ 23)

rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

Vilket svarsförslag är närmast värdet av √(8/20)?

A: (8/20)²
B: 40/100
C: 6/10
D: √(√(16/40))


√(8/20) ...förlänger talen i parentesen för att få tal som är lättare att göra en rotutdragning från… =>

√(40/100) ...vi ser att 40 är nära 36 som är lätt att göra en rotutdragning på... =>

√(36/100) ...nu kan vi göra en rotutdragning som kommer ge ett tal som är lite mindre men i närheten av det tal vi är ute efter… =>

6/10 ...förenklar…

3/5

Nu vet vi att vårt tal är nära men något större än 3/5. Nu råkar 6/10 (3/5) vara ett av svarsalternativen och man kanske är nöjd här med att ha ett närliggande svarsalternativ.

För den som vill utesluta de andra svarsalternativen och jämföra dem med C.

C: 6/10 = 3/5

A: (8/20)² = (2/5)² = (2/5)(2/5) = 4/25 < 1/5

B: 40/100 = 2/5

D: √(√(16/40)) ...vi använder 36 istället för 40 i nämnaren för ett snarlikt men något större resultat… =>

√(√(16/36)) = √(4/6) = √(16/24) ...vi använder 25 istället för 24 i nämnaren för att få ett snarlikt men något mindre resultat… =>

√(16/25) = 4/5

Vi vet nu att svarsalternativ D: √(√(16/40)) är i närheten av 4/5


Rätt svarsalternativ är C.