ANNONS

Lösningsförslag provpass 1, uppgift 13. (KVA 1)

rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

x < y


Kvantitet I: 4 - x

Kvantitet II: 4 - y

A: I är större II
B: II är större I
C: I är lika med II
D: informationen är otillräcklig


Om vi subtraherar med 4 i båda uttrycken så återstår det att avgjöra vilket som är störst -x eller -y.

Vi vet att x är mindre än y och om vi omvandlar dem till dess motsatta tal (multiplicerar dem med -1) -x och -y så blir förhållandet det omvända. Då vet vi att -x är större än -y.


Om man känner sig osäker eller tycker att det är svårt att resonera sig fram till svaret så kan man göra stickprov. Man testar olika kombinationer där x är mindre än y och sätter in dem i I och II tills man ser en struktur eller fått tillräckligt med utslag som pekar på ett riktigt svarsalternativ.

Sambandet blir kanske tydligast om man ser talen på en tallinje. Om vi omvandlar dem till dess motsatta tal (multiplicerar dem med -1) på en tallinje så kommer de alltid att byta ordning på tallinjen, det talet som stod till vänster om det andra talet kommer efter omvandlingen stå till höger om det andra talet.


Rätt svarsalternativ är A.