ANNONS

Lösningsförslag provpass 1, uppgift 14. (KVA 2)

rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

x, y och z är tre på varandra följande heltal och xyz = 0


Kvantitet I: 0

Kvantitet II: z

A: I är större II
B: II är större I
C: I är lika med II
D: informationen är otillräcklig


Vi vet att x, y och z är tre på varandra följande heltal men vi vet inte vilken av dem som är minst eller störst.

Vi vet att antingen x, y eller z måste vara 0. För att en produkt i en multiplikation skall bli 0 så måste minst en faktor vara 0.

Det ger oss olika kombinationer där z kan vara allt från -2 till +2.


Rätt svarsalternativ är D.