ANNONS

Lösningsförslag provpass 1, uppgift 16. (KVA 4)

rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

Ett 10 meter långt snöre delas i fyra bitar; tre långa och en kortare bit.


Kvantitet I: Längden på en av de tre bitar som är lika långa

Kvantitet II: 3 meter

A: I är större II
B: II är större I
C: I är lika med II
D: informationen är otillräcklig

Nu står det inte att de långa bitarna är lika långa. Genom frågans otydlighet kan man dra slutsatsen att rätt svarsalternativ är D.

Men även om man förutsätter att de tre längre bitarna är lika långa så kommer man fram till samma svarsalternativ.

De tre längre bitarna måste vara längre än om alla fyra bitarna var lika långa. Därmed måste varje av de tre längre bitarna vara längre än 10/4 (2,5) meter.

Den minsta biten måste ha någon längd, så de tre längre bitarna måste vara mindre än om man delar snöret i tre bitar. Därmed måste varje av de tre längre bitarna vara kortare än 10/3 (omkring 3,3) meter.

Vi kan inte med denna informationen avgöra om en av de tre längre bitarna är mer, mindre eller lika med 3 meter.


Rätt svarsalternativ är D.

     
rankrank

Inlägg totalt 3

Medlem sedan 2014-02-04

Marco - 02 November 2012 12:00 EM

Ett 10 meter långt snöre delas i fyra bitar; tre långa och en kortare bit.


Kvantitet I: Längden på en av de tre bitar som är lika långa

Kvantitet II: 3 meter

A: I är större II
B: II är större I
C: I är lika med II
D: informationen är otillräcklig

Nu står det inte att de långa bitarna är lika långa. Genom frågans otydlighet kan man dra slutsatsen att rätt svarsalternativ är D.

Men även om man förutsätter att de tre längre bitarna är lika långa så kommer man fram till samma svarsalternativ.

De tre längre bitarna måste vara längre än om alla fyra bitarna var lika långa. Därmed måste varje av de tre längre bitarna vara längre än 10/4 (2,5) meter.

Den minsta biten måste ha någon längd, så de tre längre bitarna måste vara mindre än om man delar snöret i tre bitar. Därmed måste varje av de tre längre bitarna vara kortare än 10/3 (omkring 3,3) meter.

Vi kan inte med denna informationen avgöra om en av de tre längre bitarna är mer, mindre eller lika med 3 meter.


Rätt svarsalternativ är D.


När jag skrev ut provet stod det att snöret var 10 meter långt och att det delas i fyra bitar tre LIKA långa och en kortare bit.