ANNONS

studeravidare vs HP hösten 2012

rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

För att intresserade skulle kunna testa sig mer på de nya provdelarna så skapade vi några övningsprov på dessa delprov.

Vi gjorde ett till XYZ, ett till KVA och tre till MEK. De publicerades omkring en månad innan det riktiga högskoleprovet hösten 2012. Det blev tre övningsprov till MEK eftersom det första blev för enkelt, och det tog till det tredje övningsprovet innan vi fick svårighetsgraden rätt.

Vi har nu gjort en jämförelse hur bra våra övningsuppgifter liknade det riktiga högskoleprovets uppgifter hösten 2012. Slutsatsen är att vi lyckades överaskande bra!


- MEK -

Av våra tre små övningsprov till MEK så återkom flertalet av de ord som vi använde i våra svarsalternativ också som svarsalternativ i det riktiga högskoleprovet. Hela 15 av högskoleprovets 80 svarsalternativ i MEK-delprovet delade samma ord som vi också använde som svarsalternativ i våra tre små MEK övningsprov. Vi spikade alltså nästan 20% av högskoleprovets svarsalternativ.

Vi kan dra slutsatsen att våra metoder att välja lämpliga texter och ord för högskoleprovet är välgrundade. Vi använde oss av texter med samma sammansättning av olika ämnesområden, från liknande källor, med höga LIX-värden och gärna meningsbyggnader med instruerande prepositioner samt många ord som har större frekvens i akademiska skrifter.

De 15 ord som både förekom som svarsalternativ i våra övningsprov och i högskoleprovet hösten 2012:
kalligraferande/kalligrafiska
evidensen/evident
jämförbara med/i jämförelse med
plikten/plikt
artificiell/artificiellt
dispersion/disparat
moderna/moderniteten
effektiva/dämpad effekt
relativt komplicerat/relativt
behärskar/behärska
i stället/i stället för
grundad/på grund av
bestridigt/bestrida
sansade/sanslös
somatisk/somatiska

Dessutom använde vi medvetet flera prefix och suffix i våra övningsprov vilka några också återkom i det riktiga högskoleprovets svarsalternativ men i andra ord. Som tex,
homonym/homogen och entomologi/etnologisk. Våra provs svarsalternativ delade delvis även en del sammansatta ord som tex, kosmopolitiska/politisk och volatilitetsgrund/värderingsgrund.

Sammantaget var våra MEK-prov väldigt lika HP hösten 2012.

Det fanns även likheter med våra svarsalternativ och med höstens ORD- och LÄS-provdelar. Som i ORD-delen moderatorer/moderator och i ordförklaringen för svåra ord i LÄS-delen paritet/paritet.

Men det mest osannolika var att ett helt textstycke som vi använde kom med i det riktiga högskoleprovet! Både vi och HP hösten 2012 använde samma text ur Professor Leif Carlsson avhandling “Funktionen av genen Lhx2 för regleringen av stamceller och bildningen av organ, implikationer för den re-generativa medicinen”.

Vi använde texten i vårat “Övningsprov MEK 3, uppgift 3” och HP hösten 2012 använde texten för “Provpass 5, LÄS uppgift 11 och 12” (Tredje stycket i “Genen Lhx2” är samma stycke som vi använde).


- XYZ och KVA -

Vi gjorde också övningsprov till XYZ och KVA. Dessa övningsprov blev svårare än ämnat. Men hellre lite svårare övningsprov än att övningsproven blir för enkla. Så vi nöjde oss med dem. Om det önskas att vi gör fler övningsprov till XYZ och KVA så bör vi dock göra dem lite enklare för att närmare motsvara de riktiga XYZ- och KVA-delproven.

I fördelning av att testa kunskaperna i de olika aktuella matematiska grenarna låg vi som förväntat mycket nära med HP hösten 2012.

Svårighetsgraden som jag nämnde innan var dock något hög. Vi ville att svårighetsgradsvariationen mellan uppgifterna skulle ligga mellan 30 till 70 procent rätta svar, dock hamnade för många uppgifter omkring 30 procent rätta svar.

I det riktiga högskoleprovet så sållas alla uppgifter bort som visar sig för enkla eller för svåra. En av våra uppgifter (övningsprovet KVA, uppgift 6) missade vi rejält med då den föll helt ur ramarna. Endast 16% av de som gjort övningsprovet har svarat rätt på denna uppgiften.

När den vanliga provdeltagaren har större chans att få rätt svar om de utan att titta på uppgiften chansar än om personen försöker resonera sig fram, så blir det en form av kuggfråga som inte passar för att mäta kunskapen hos provdeltagarna.

     
rankrankrankrank

Inlägg totalt 217

Medlem sedan 2012-06-11

Om någon även vill se exakt var vi och HP hösten 2012 använde samma ord i MEK.

Övningsprov MEK 1, uppgift 3.
Högskoleprovet Provpass 2, MEK uppgift 21.
kalligraferande/kalligrafiska

Övningsprov MEK 3, uppgift 20.
Högskoleprovet Provpass 2, MEK uppgift 21.
evidensen/evident

Övningsprov MEK 3, uppgift 20.
Högskoleprovet Provpass 2, MEK uppgift 23.
jämförbara med/i jämförelse med

Övningsprov MEK 1, uppgift 9.
Högskoleprovet Provpass 2, MEK uppgift 23.
plikten/plikt

Övningsprov MEK 3, uppgift 2.
Högskoleprovet Provpass 2, MEK uppgift 24.
artificiell/artificiellt

Övningsprov MEK 3, uppgift 2.
Högskoleprovet Provpass 2, MEK uppgift 17.
dispersion/disparat

Övningsprov MEK 1, uppgift 17.
Högskoleprovet Provpass 2, MEK uppgift 26.
moderna/moderniteten

Övningsprov MEK 1, uppgift 15.
Högskoleprovet Provpass 2, MEK uppgift 28.
effektiva/dämpad effekt

Övningsprov MEK 2, uppgift 1.
Högskoleprovet Provpass 2, MEK uppgift 30.
relativt komplicerat/relativt

Övningsprov MEK 1, uppgift 16.
Högskoleprovet Provpass 5, MEK uppgift 23.
behärskar/behärska

Övningsprov MEK 3, uppgift 9.
Högskoleprovet Provpass 5, MEK uppgift 23.
grundad/på grund av

Övningsprov MEK 3, uppgift 9.
Högskoleprovet Provpass 5, MEK uppgift 25.
bestridigt/bestrida

Övningsprov MEK 1, uppgift 17.
Högskoleprovet Provpass 5, MEK uppgift 27.
sansade/sanslös

Övningsprov MEK 2, uppgift 12.
Högskoleprovet Provpass 5, MEK uppgift 30.
somatisk/somatiska