ANNONS
  • Välkommen till högskoleprovet
    Börja träna helt gratis här!

KVA – Kvantitativa jämförelser

KVA prövar din förmåga att göra kvantitativa jämförelser inom områdena aritmetik, algebra, geometri, funktionslära och statistik.

Varje uppgift presenterar två olika kvantiteter (I och II). I vissa fall ges tilläggsinformation som ska användas vid lösningen.

Din uppgift är att avgöra vilken av dessa två kvantiteter som är störst. Varje uppgift innehåller samma uppsättning om fyra svarsförslag.

I är större än II
II är större än I
I är lika med II
informationen är otillräcklig


Antal uppgifter: 20
Fördelad provtid: 20 min


Regler för uppgifterna i de kvantitativa delproven.
Konventioner