ANNONS
  • Välkommen till högskoleprovet
    Börja träna helt gratis här!

Måttenheternas prefix

Man använder sig av prefix framför måttenheter för att göra det smidigare att skriva större och mindre mått. T.ex. kilo som står för tusen betecknas med ett k framför måttenheten. Tusen gram kan skrivas som 1 kg och femtusen meter kan skrivas som 5 km.


De beteckningar på måttenheternas multipler som du kan tänkas förväntas kunna.

P peta 10¹⁵ 1 000 000 000 000 000
T tera 10¹² 1 000 000 000 000
G giga 10⁹ 1 000 000 000
M mega 10⁶ 1 000 000
k kilo 10³ 1 000
h hekto 10² 100
da deka 10¹ 10
10⁰ 1
d deci 10⁻¹ 0,1
c centi 10⁻² 0,01
m milli 10⁻³ 0,001
µ mikro 10⁻⁶ 0,000 001
n nano 10⁻⁹ 0,000 000 001


Multipler med specialnamn.

l eller L (liter). Volymen 1 L motsvarar 0,001 m³.
t (ton). Vikten 1 t motsvarar 1000 kg.
min (minuter), h (timmar), d (dygn), veckor, månader och år. Standardenheten för tid är s (sekunder).