ANNONS
  • Välkommen till högskoleprovet
    Börja träna helt gratis här!

NOG – Kvantitativa resonemang

NOG prövar din förmåga att hantera matematiska och logiska problem inom områdena aritmetik, algebra, geometri, funktionslära och statistik.

Varje uppgift innehåller en fråga som är markerad med fet stil. Uppgifterna kan även innehålla viss inledande information.

Därefter följer två påståenden, (1) och (2). Du ska avgöra var du erhåller tillräcklig information för att entydigt besvara frågan. Varje uppgift innehåller samma uppsättning om fem svarsförslag.

i (1) men ej i (2)
i (2) men ej i (1)
i (1) tillsammans med (2)
i (1) och (2) var för sig
ej genom de båda påståendena


Antal uppgifter: 12
Fördelad provtid: 20 min


Regler för uppgifterna i de kvantitativa delproven.
Konventioner