ANNONS
  • Välkommen till högskoleprovet
    Börja träna helt gratis här!

Övningsexempel DTK


tabell för övningsexempel DTK


Studera det högsta och det lägsta vattenstånd som uppmättes i Mälaren under 1996. Hur stor var skillnaden?

A    0,20 m
B    0,30 m
C    0,35 m
D    0,45 m


Lösning

Det högsta vattenståndet som uppmättes i Mälaren 1996 var ungefär 0,55 m.ö.h. och det lägsta vattenståndet ungefär 0,21 m.ö.h. Skillnaden mellan det högsta och det lägsta vattenståndet var 0,34 meter (0,55 – 0,21). Det svarsförslag som bäst besvarar frågan är 0,35 m. Rätt svar är C.