ANNONS
  • Välkommen till högskoleprovet
    Börja träna helt gratis här!

Övningsexempel NOG


+ = 8. Vad är x?

(1)    x = y
(2)    x · y = 4


Tillräcklig information för lösningen erhålls

A    i (1) men ej i (2)
B    i (2) men ej i (1)
C    i (1) tillsammans med (2)
D    i (1) och (2) var för sig
E    ej genom de båda påståendena


Förklaring till svarsförslagen
A    Den information som ges i (1) är tillräcklig. Enbart informationen i (2) räcker inte till.
B    Den information som ges i (2) är tillräcklig. Enbart informationen i (1) räcker inte till.
C    För att få tillräcklig information måste man använda både påstående (1) och (2). Enbart (1) eller enbart (2) ger ej tillräcklig information.
D    Antingen (1) eller (2) kan användas, eftersom båda var för sig innehåller tillräckligt mycket information.
E    Inte ens genom att använda både (1) och (2) får man tillräcklig information.


Lösning

Uppgiften har två numeriska lösningar, x = 2 och x = –2. Eftersom uppgiften har fler än en lösning kan man inte entydigt besvara frågan. Rätt svar är därför E.