ANNONS
  • Välkommen till högskoleprovet
    Börja träna helt gratis här!

ORD – Ordkunskap

ORD prövar din förmåga att förstå ord och begrepp.

I delprovet inleds varje uppgift med ett ord i fetstil. Under detta finns fem svarsförslag. Din uppgift är att välja det svarsförslag som bäst motsvarar innebörden av det fetstilta ordet.

Ord-uppgifterna är antingen synonymer eller hyponymer. Det som kännetecknar synonymuppgifterna är att frågeordet och det rätta svaret har samma, eller nästan samma innebörd, t.ex. orden vidsynt och fördomsfri. Hyponymuppgifterna innebär att frågeordet representerar ett underordnat begrepp av det rätta svaret, som t.ex. i förhållandet mellan orden tulpan och blomma, eller cellofan och omslagsmaterial. De flesta orden i provet är synonymer men varje prov innehåller någon hyponymuppgift.


Antal uppgifter: 20
Fördelad provtid: 6 min