ANNONS
  • Välkommen till högskoleprovet
    Börja träna helt gratis här!

LÄS – Svensk läsförståelse

LÄS avser att pröva din läsförståelse i vid mening.

Delprovet LÄS innehåller åtta svenska originaltexter, sex korta texter med två uppgifter till varje, och två längre texter med fyra uppgifter till varje.

Varje uppgift består av en fråga med fyra svarsförslag. Vissa uppgifter tar fasta på detaljer i texten, men de flesta prövar förståelsen av längre avsnitt eller av texten som helhet.


Antal uppgifter: 20
Fördelad provtid: 44min