ANNONS
  • Välkommen till högskoleprovet
    Börja träna helt gratis här!

Tips inför LÄS-provet

Det är svårt att intensivt studera till sig heltäckande kunskaper för den verbala delen av högskoleprovet. Ordförråd, kännedom om facktermer och förståelse för svenska uttryck tar tid att lära sig. Ett vetgirigt sinnelag och en nyfikenhet till det svenska språket kan öka kunnandet snabbare.

Du kan öva upp din läshastighet. Man lär sig ta till sig texter snabbare genom att läsa mer. 

Det kan finnas andra orsaker till långsam läshastighet än låg läsvana.
Dålig koncentration.
Läskultur.
Dålig syn eller annan funktionsnedsättning som kan påverka läshastigheten.
Mediet.
Innehållet i texten.
Personlighet.

Det finns också olika tekniker för snabbläsning man kan använda sig av. Exempel är speedreading, flowmetoden och bi-focus. Hur väl dessa metoder fungerar råder det dock delade meningar om. Läshastigheten är i sig oviktig. Det intressanta är förmågan att tillgodogöra sig och uppskatta innehållet.

Gör ett LÄS-prov mellan åren och se om din läsförståelse har förbättrats.