ANNONS
  • Välkommen till högskoleprovet
    Börja träna helt gratis här!

Tips inför MEK-provet

För att få höga poäng på MEK behövs en bred erfarenhet av det svenska språket. Det finns gott om fackord och svenska uttryck som bara används i vissa sammanhang.

MEK innehåller texter som berör vitt skilda verksamhetsområden. Att konsumera svensk media och att bredda sin allmänbildning hjälper för att få bättre resultat.

Även om man inte är helt säker på vad något betyder så kan man ha en känsla för vad som låter bra när man skall placera ord i ett sammanhang. För att få en bred uppfattning hur facktermer används bör du läsa artiklar som berör olika brancher. Ha för vana att kolla upp ord och uttryck som du inte förstår. Gör något MEK-prov mellan åren för att se dina framsteg.

Som avslutning passar jag på att plagiera ett klassiskt svenskt uttryck av farbror Barbro. Det finns inga ____ till det perfekta språket.

A    ursäkter
B    genvägar
C    kakor
D    spörsmål