ANNONS
  • Välkommen till högskoleprovet
    Börja träna helt gratis här!

Tips inför NOG-provet

Henriksson (1991) och Henriksson & Bränberg (1992) har studerat effekter av upprepat provtagande. Resultatet visade relativt stora poängförbättringar på delproven NOG och DTK. NOG-prov ger dig inte bara en fingervisning vad du kan förvänta dig i ett NOG-prov, de förbättrar dig även påtagligt inför kommande NOG-prov!


En studie presenterades 2007 som gick ut på att undersöka förekomsten av sekventiella effekter i delprovet NOG, dvs. om det första NOG-provet påverkar prestationen på det andra NOG-provet när proven ges i följd med endast en kortare rast mellan proven.

Resultaten visade en klar tendens att om två NOG-prov administreras i följd, med en kort rast på ca 30 minuter mellan proven, så erhålles en högre genomsnittlig poäng på det andra provet än om proven inte är i följd. I medeltal är denna poängskillnad ca 1 poäng av totalt 22. Studien visade att provtagarna vid samtliga 10 undersökta högskoleenheter presterade bättre på det andra NOG-provet när proven administrerades i följd.