ANNONS

Analys

Ordet analys kommer av grekiskans analysis som betyder upplösning. I analysen lyfter man fram resultaten av ens undersökning och väger dem mot existerande teorier och tidigare forskning. Analysen är den mest omfattande texten i uppsatsen.

<< Abstract

APA manualen >>

Begrepp för examensarbete och uppsats