ANNONS

Avgränsningar

Frågeställningen och syftet kan kompletteras med avgränsningar. Om frågeställningen till exempel är ”Hur företag utformar sina miljöredovisningar” kan avgränsningen vara ”Vi studerar enbart gruvnäring i sverige”.

<< APA manualen

B-uppsats >>

Begrepp för examensarbete och uppsats