ANNONS

B-uppsats

Tidigare har det varit vanligt att skriva uppsatser på varje avklarad nivå (A-D) medan det numera ofta sker innan examen.
B-uppsatsen är skriven inom studentens andra termin av ämnesfördjupning.

<< Avgränsningar

Bilagor >>

Begrepp för examensarbete och uppsats