ANNONS

Bolognaprocessen

Bolognaprocessen är ett europeiskt samarbete om utbildning på högskolenivå som syftar till att främja rörlighet, anställningsbarhet och Europas konkurrenskraft som utbildningsområde.
Ett beslut var att dela upp högre utbildning i så kallade cykler.
I Sverige kallas första cykeln grundnivå, andra cykeln avancerad nivå, och tredje cykeln forskarnivå.

<< Bilagor

C-uppsats >>

Begrepp för examensarbete och uppsats