ANNONS

Disputation

Vid disputationen eller disputationsakten försvarar doktoranden sin doktorsavhandling inför publik. Opposition är motsvarande situation där en student försvarar sin uppsats.

<< Deduktion

Empiri >>

Begrepp för examensarbete och uppsats