ANNONS

Ibid

Ibid står för ibidem (på samma ställe) och används när två eller flera noter efter varandra är från samma källa.
Exempel…
4. R. Millan, “Latin for dummies” (Academic, New York, 1997), s. 52.
5. Ibid, s. 105.

<< Högskoleuppsats

Induktion >>

Begrepp för examensarbete och uppsats