ANNONS

Inkommensurabel

Inkommensurabel är det samma som ojämförbar eller ej jämförbar. Termen används inom vetenskapsfilosofi för att exempelvis säga att två teorier är ojämförbara.
Skapelseberättelsen och Darwins utvecklingslära ses av många som inkommensurabla.

<< Induktion

Innehållsförteckning >>

Begrepp för examensarbete och uppsats