ANNONS

Intervjuguide

Intervjuguiden bestå vanligtvis av frågor eller frågeområden som man håller sig till i intervjuer.
Den använda intervjuguiden bifogas ofta som en bilaga till uppsatsen.

<< Intersubjektivitet

Kvalitativ metod >>

Begrepp för examensarbete och uppsats