ANNONS

Normativ

Normativ kommer från norm och betyder preskriptiv eller föreskrivande.
Något som är normativt är av en föreskriven fordrad standard.
Normativ vetenskapsfilosofi beskriver till exempel villkoren som ”bra” vetenskap bör uppfylla.

<< Magisteruppsats

Masteruppsats >>

Begrepp för examensarbete och uppsats