ANNONS

Respondent

Respondent (latin, ‘den som svarar’) är benämningen för författaren som svarar på frågor och tankar om sin uppsats/avhandling under oppositionen.

<< Representativt urval

Sekundärkälla >>

Begrepp för examensarbete och uppsats