Gästrike återvinnare - Karriär - Anställning - Studeravidare.se
ANNONS

  • Bransch: Övrigt
  • Erbjuder: Anställning

Gästrike återvinnare

Hur gör man om man vill ha unga kompetenta medarbetare till sin bransch?

Jo, kunskapsföretaget Gästrike återvinnare valde att skapa en spännande högskoleutbildning tillsammans med Gästrike Vatten och Högskolan i Gävle. Utbildningen är uppbyggd enligt ett framgångsrikt koncept från USA som kallas COOP, Cooperative Education. Det som kännetecknar denna
COOP-utbildning är tio veckors praktik varje år där studenterna anställs ute på företag. Samarbetet med företag gör att både processen och resultatet förväntas att levereras som något nyttigt.

Utbildningen är framtagen efter branschens beskrivning av framtida kompetensbehov och arbetsmarknaden ser ljus ut. Det är massor med kommuner, företag och internationella aktörer som söker medarbetare med just den här inriktningen.

”För en värld som räcker längre”

Vi är en ambitiös och utvecklingsorienterad organisation med fokus på framtiden. Vi arbetar för en hållbar samhällsutveckling genom att förmedla kunskap och tillhandahålla lösningar. Det skapar förutsättningar för människor att vara med och bidra till en bättre miljö. Tillsammans med våra invånare gör vi en insats för en hållbar framtid.

Sprider kunskap om avfall och miljö

Vi satsar stort på att sprida kunskap och påverka attityder, vilket återspeglas i våra verksamhetsmål. Vi ger miljöutbildningar för företag och utbildar skolelever och vuxengrupper. Kommunikationskampanjer och events är en etablerad del av verksamheten.
Tillsammans med andra aktörer arbetar vi för att i framtiden vara med och bedriva kunskapsexport till andra länder.

Samlar in med egna bilar och via entreprenad

Vårt uppdrag är att ansvara för den kommunala avfallshanteringen i de fem medlemskommuner som bildar förbundet.

Vi ger service åt 159 000 människor och ansvarar för insamling, behandling, planering och information när det gäller hushållsavfall.

Vi bedriver verksamheten både i egen regi och via upphandlade entreprenader. Tömning av slam och fett samt behandling av avfallet sker endast på entreprenad. Insamlingen av hushållssopor görs sedan 2012 bara i egen regi.

13 återvinningscentraler för grovsopor och farligt avfall

På Sörby Urfjäll i Gävle finns en av våra 13 återvinningscentraler som tar emot sorterade grovsopor och farligt avfall. Där finns också kontor, lager, verkstad och fordonstvätt. På kontoret arbetar kundservice som svarar på frågor och handlägger kundernas ärenden. Under samma tak finns även enheterna drift, åkeriet marknad, utveckling, kommunikation och ekonomi.