ANNONS

  • Bransch: Statligt verk
  • Erbjuder: Anställning

Länsstyrelsen i Örebro

Vad gör Länsstyrelsen?
Länsstyrelsen gör vitt skilda saker. Vi jobbar med kulturminnen, kämpar för människors lika värde, bygger ett hållbart samhälle, tar hand om naturreservat, ser till att djur inte far illa och mycket mer.  Det vi gör har regeringen bestämt att vi ska göra – för att skapa en hållbar utveckling i Örebro län.

Sveriges riksdag och regering fattar många beslut varje år om hur landet ska skötas. Vi på Länsstyrelsen ser till att besluten blir verklighet i länet.

Så är det att jobba hos
Vi sätter stort värde på att ge god service, samarbeta, driva på utveckling och känna glädje på jobbet. För att lyckas med det är det viktigt att värna om medarbetarens hälsa. Vi har därför flexibla arbetstider och bidrag till friskvård. Vi organiserar oss på ett sätt så att medarbetarna trivs, bland annat genom mindre arbetsgrupper och interna utvecklingsmöjligheter. 

Hos oss ska personer med rätt kompetens kunna få jobb, oavsett kön, könsidentitet, religion, trosuppfattning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsförmåga. Med andra ord är mångfald viktigt hos oss. Likaså jämställdhet. Vi verkar för lika rättigheter för alla medarbetare.

Det här kan du jobba med hos oss
Du kan jobba med flera olika saker hos oss. Vi har många verksamhetsområden. Hos oss arbetar till exempel jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare och agronomer. Om du vill veta mer om olika jobb hos oss kan du besöka vår webbplats där våra medarbetare berättar mer.

Vill du praktisera hos oss?
Praktik är en fantastisk möjlighet för både dig och oss att utvecklas. Du får praktisk erfarenhet som är viktig för framtida jobb. Vi får lära känna unga på väg in på arbetsmarknaden som ger oss nya perspektiv och kunskaper. Kanske får vi också lära känna framtidens kollegor.

Hos oss kan du praktisera inom många olika områden. Kontakta chefen inom det område du vill göra praktik så ser vi vilka möjligheter det finns inom just ditt område.

Vill du skriva examensarbete hos oss?
Vill du testa dina teoretiska kunskaper genom att göra ett examensarbete hos oss? Vi är intresserade av att höra dina idéer och tankar om vad du vill fördjupa dig i. Kontakta oss som arbetar med personalfrågor så ser vi vilka möjligheter som finns för examensarbete inom ditt område.