ANNONS

  • Bransch: Myndighet
  • Erbjuder: Anställning

Skogsstyrelsen

Det här gör Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog och som arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en
uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras.

Skogsstyrelsen arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse. Läs mer om oss på www.skogsstyrelsen.se.
Skogsstyrelsen har till uppgift att se till att den svenska skogspolitiken förs ut och förverkligas av dem som äger och brukar skogen. Målet är att skogen ska brukas på ett hållbart sätt och med en god miljöhänsyn.

Våra statliga värdegrunds principer:
- Demokrati
- Legalitet
- Objektivitet, saklighet och likhetskrav
- Fri åsiktsbildning
- Respekt
- Effektivitet och service

En arbetsplats med stora valmöjligheter
Inom Skogsstyrelsen är vi drygt 1000 mycket kunniga medarbetare, från norr till söder fördelat på ett 30-tal distrikt samt på ett par avdelningar. Eftersom vi är en myndighet med olika verksamhetsområden finns det möjligheter att utvecklas eller byta jobb internt.

Vill du arbeta för att utveckla skogens alla värden?
Vi kan erbjuda dig spännande arbetsuppgifter där ditt arbete gör nytta och effekter i skogen. Som medarbetare i Skogsstyrelsen medverkar du i vår strävan att utveckla skogen till nytta för alla. Vi bidrar alla i organisationen till skogsutvecklingen genom våra olika roller och kompetenser.

Examensarbete
Det kan finnas goda möjligheter för dig att göra ditt examensarbete hos oss. Våra examensarbeten behandlar vitt skilda områden eftersom vi har en bred verksamhet som berör stora delar av skogen, såväl nationellt som internationellt.

Dina möjligheter till att göra ditt examensarbete hos oss på Skogsstyrelsen ökar om du själv är aktiv och kommer med ett konkret förslag på vad du vill göra.

Praktik
Skogsstyrelsen kan erbjuda dig praktik i någon av våra verksamheter. Många som går utbildningar inom skogsbruk eller liknande samt t.ex inom juridik och IT är intresserade av att göra sin praktik hos oss. Det tycker vi såklart är väldigt positivt och vi försöker ta emot så många praktikanter som möjligt. Vår målsättning är att praktikperioden ska vara ett positivt utbyte som gagnar såväl Skogsstyrelsen som praktikanten genom att viktiga frågeställningar belyses.

Ansök om praktik eller examensarbete på vår hemsida www.skogsstyrelsen.se